Asertywność

Aktualny Status
Nie Zakupiono
Cena
Subskrypcja
Rozpocznij...
Jest to zamknięta społeczność.

Asertywność w ujęciu psychologicznym to sposób, umiejętność, wyrażania siebie w otwarty sposób, zarówno swoich oczekiwań, jak i niezgody na określone zachowania innej osoby bądź grupy osób.

Zakres zajęć:

 1. Plan pracy
 2. Wiedza
 3. Ćwiczenia definicja
 4. Ćwiczenia diagnoza
 5. Ćwiczenia cel
 6. Ćwiczenia narzędzia
 7.  Podsumowanie wiedzy
 8. Technika mentalna

Korzyści ze spotkania:

 • Poznasz pojęcie asertywności w koncepcji Neo Sea®
 • Poznasz prawa asertywności
 • Dokonasz analizy i podziału osób ze swojego otoczenia, którym jesteś w stanie odmówić, a którym wręcz odwrotnie
 • Sprawdzisz, jaki jest twój poziom asertywności 
 • Uaktywnisz swoją asertywność na takim poziomie, który będzie dla ciebie na ten monet najlepszy.