Decyzyjność

Aktualny Status
Nie Zakupiono
Cena
Subskrypcja
Rozpocznij...
Jest to zamknięta społeczność.

Decyzyjność to prawo i możliwość decydowania o czymś. Podejmowanie decyzji występuje we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej. Czasem jednak znajdujemy się w opozycji – w stanie niezdecydowania, które oznacza chwiejność, niepewność, brak stanowczości, wahanie. Poznanie narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji sprawia, że stajemy się wolni, odzyskujemy dużo energii, którą wcześniej traciliśmy na podjęcie decyzji, a także pojawia się satysfakcja tak potrzebna do dalszego działania.  

Zakres zajęć:

 1. Plan pracy
 2. Wiedza
 3. Ćwiczenia definicja
 4. Ćwiczenia diagnoza
 5. Ćwiczenia cel
 6. Ćwiczenia narzędzia
 7.  Podsumowanie wiedzy
 8. Technika mentalna

Korzyści ze spotkania:

 • Zgłębisz wiedzę dotyczącą podejmowania decyzji
 • Poznasz przebieg procesu decyzyjności i czynniki wpływu
 • Poznasz znaczenie świadomości własnych potrzeb w podejmowaniu decyzji
 • Dowiesz się jaki wpływ na umiejętność podejmowania decyzji mają twoje doświadczenia z dzieciństwa
 • Dokonasz analizy sposobu, w jaki ty podejmujesz decyzje i jaki one odnoszą rezultat
 • Uaktywnisz w sobie zasoby potrzebne do podejmowania decyzji w zgodzie z tobą samym.