Działanie

Aktualny Status
Nie Zakupiono
Cena
Subskrypcja
Rozpocznij...
Jest to zamknięta społeczność.

Twoje działanie jest uzależnione od podejmowanych przez ciebie decyzji. Każdą z aktywności możesz zinterpretować na swój sposób. Jeżeli masz do wykonania jakiekolwiek zadanie, możesz potraktować je dwojako (w zależności od zasobów wewnętrznych): jako problem, bądź jako wyzwanie. 

Zakres zajęć:

 1. Plan pracy
 2. Wiedza
 3. Ćwiczenia definicja
 4. Ćwiczenia diagnoza
 5. Ćwiczenia cel
 6. Ćwiczenia narzędzia
 7.  Podsumowanie wiedzy
 8. Technika mentalna

Korzyści ze spotkania:

 • Poznasz definicje wyzwania i ryzyka, aby lepiej rozpoznawać swoje odczucia
 • Uzupełnisz swoją wiedzę o dokładne informacje dotyczące działania
 • Dowiesz się, kiedy działanie jest wyzwaniem, a kiedy problemem
 • Będziesz wiedział, jak wspierać siebie i swoich bliskich w działaniu, aby było ono dla ciebie i dla nich wyzwaniem
 • Będziesz potrafił zidentyfikować sytuacje, które wywołują lęk i stres oraz zmodyfikować je tak, aby były bardziej komfortowe.