Ego

Aktualny Status
Nie Zakupiono
Cena
Subskrypcja
Rozpocznij...
Jest to zamknięta społeczność.

Każdy człowiek w procesie dojrzewania i dorastania wykształca w sobie silne przekonanie na temat swojej wartości poprzez porównania i oceny własnych zachowań i osiągnieć. Dzięki temu nadajesz wartość swoim poczynaniom w zależności od tego, jak w podobnych warunkach poradzą sobie inni. Ego pełni tu wyjątkową rolę wprowadzając do procesu komunikacji pewnego rodzaju zniekształcenia.

Zakres zajęć:

 1. Plan pracy
 2. Wiedza
 3. Ćwiczenia definicja
 4. Ćwiczenia diagnoza
 5. Ćwiczenia cel
 6. Ćwiczenia narzędzia
 7.  Podsumowanie wiedzy
 8. Technika mentalna

Korzyści ze spotkania:

 • Pozyskasz informację o swoich potrzebach, które sprawiają, że odczuwasz komfort lub opór
 • Poznasz przyczyny takiego stanu rzeczy 
 • Sprawdzisz, jaki wpływ (destruktywny i budujący) ma twoje ego na twoje działanie
 • Dokonasz analizy, w jakich sytuacjach ego kontroluje twoje zachowanie 
 • Poznasz mechanizmy obronne, które stosujesz nieświadomie, aby ochronić swoje ego przed lękami i niechcianymi myślami oraz uczuciami
 • Poznasz też zachowania charakterystyczne dla osób z wysokim i niskim ego
 • Uaktywnisz ego na takim poziomie, aby pomagało ci w realizacji twoich zadań i planów.