Mechanizmy poznania i tworzenia

Aktualny Status
Nie Zakupiono
Cena
Subskrypcja
Rozpocznij...
Jest to zamknięta społeczność.

Procesy poznawcze i twórcze to zdolności człowieka do doświadczania rzeczywistości
i czerpania z niej maksymalnej dawki korzyści. Działają jak najlepszy mechanizm. Ich celem jest umożliwienie człowiekowi dostrzeżenia tego, co na dany moment jest mu potrzebne do życia i w jaki sposób może wprowadzać do niego ułatwienia. Abyśmy mogli być świadomi, skoncentrowani i uważni, potrzebne są nam umiejętności, które pozwalają nam poznawać rzeczywistość i wpływać na nią. To one stanowią nasze procesy poznania i tworzenia.

Zakres zajęć:

 1. Plan pracy
 2. Wiedza
 3. Ćwiczenia definicja
 4. Ćwiczenia diagnoza
 5. Ćwiczenia cel
 6. Ćwiczenia narzędzia
 7.  Podsumowanie wiedzy
 8. Technika mentalna

Korzyści ze spotkania:

 • Poznasz istotę procesów poznawczych oraz ich rodzaje, aby świadomie poznawać świat czerpiąc z pozyskanych informacji jeszcze więcej 
 • Nauczysz się wydobywać swój potencjał poznawczy który samoistnie wpłynie na zdolność koncentrowania się i wdrożenia rzeczy, które być może czekają latami na twoje działanie  
 • Dowiesz się jak Neo Sea® systematyzuje procesy poznawcze i jak pozytywnie wpływać na swoje życie
 • Doświadczysz analizy procesów na Karuzeli Wędrowca na płaszczyznach: otoczenie, pamięć komórkowa, przekonanie, myśli, słowa, zachowanie, nawyk, materializacja
 • Uświadomisz sobie swoje rzeczywiste potrzeby w różnych obszarach życia
 • Ułożysz równanie Wędrowca dla uaktywnienia tego do czego dążysz, na czym naprawdę ci zależy.