Mobbing w miejscu pracy

Aktualny Status
Nie Zakupiono
Cena
Subskrypcja
Rozpocznij...
Jest to zamknięta społeczność.

Szkolenie z mobbingu dostarczy wiedzy, jakie zachowania względem pracownika można uznać za naruszenie prawa, jak je rozpoznawaćeliminować i zapobiegać im.

Dedykowane jest firmom i instytucjom, które dbają o atmosferę pracy, poczucie bezpieczeństwa oraz równe traktowanie swoich pracowników dzięki pogłębianiu wiedzy na temat niepożądanych zachowań w relacjach zawodowych oraz realizowaniu ustawowego obowiązku o przeciwdziałaniu mobbingowi.

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu: 

 • spełnienie obowiązku wynikającego z Kodeksu Pracy,
 • zdobycie umiejętności rozróżniania mobbingu i dyskryminacji od innych sytuacji patologicznych w miejscu pracy,
 • zwiększenie świadomości dotyczącej działań niepożądanych względem pracownika,
 • poszerzenie wiedzy w aspekcie rozpoznawania, eliminowania i przeciwdziałania mobbingowi w firmie lub instytucji,
 • uwrażliwienie na potrzebę stałego budowania relacji międzyludzkich w sferze zawodowej,
 • poprawa efektywności procesów w miejscu pracy,
 • zwiększenie wydajności i zaangażowania pracowników oraz poszczególnych działów, co znacząco przekłada się na lepsze funkcjonowania firmy lub instytucji,

Dodatkowe korzyści:

 • indywidualnie przygotowany przez specjalistę program szkolenia dopasowany do Twoich potrzeb,
 • wsparcie merytoryczne zarówno w trakcie jak i po szkoleniu.

Szkolenie składa się z:

 • części teoretycznej (wykładu), gdzie prezentowana jest wiedza na temat mobbingu i innych niepożądanych zachowań w miejscu pracy. Uczestnicy dowiadują się podstawowym informacji, jakie zachowania można uznać za mobbing, a jakie za naruszenie dóbr osobistych, a także jakie są prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawcy w kontekście mobbingu,

Cena obejmuje:

 • 2,5 godzinne szkolenie
 • autorskie i profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe dla uczestników w wersji elektronicznej,

Opcja dodatkowa po szkoleniu: 

 • stworzenie lub przeanalizowanie polityki antymobbingowej stosowanej w przedsiębiorstwie – skontaktuj się.

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Chcesz zadać dodatkowe pytania? Skontaktuj się ze mną! Udzielę odpowiedzi na nurtujące Cię pytania oraz zaproponuję dogodny termin szkolenia. Zapraszam!

PROGRAM KURSU:

Moduł I. Mobbing/ dyskryminacja /molestowanie w miejscu pracy

Moduł II. Mobber i ofiara, dwie postacie które wwystępują w mobbingu

Moduł III. Mobbing w rozumieniu prawnym

Moduł IV. Zachowania mobbingowe

Moduł V.  Fazy mobbingu 

Moduł VI. Przeciwdziałanie mobbingowi

Moduł VII. Komisja antymobbingowa

Moduł  VIII. Sprawna komunikacja

Zawartość Szkolenia