Motywacja

Aktualny Status
Nie Zakupiono
Cena
Subskrypcja
Rozpocznij...
Jest to zamknięta społeczność.

Proces motywacyjny jest procesem regulującym czynności człowieka i organizującym je w taki sposób, aby doprowadziły do osiągnięcia zamierzonego wyniku. Ważną cechą procesu motywacyjnego jest kierunek nadawany czynnościom. Kiedy masz wysoki poziom motywacji, czujesz się bezpiecznie, komfortowo (również sam ze sobą) – działasz. Sam decydujesz, kształtujesz swoje życie, jesteś aktywny, tworzysz. 

Zakres zajęć:

 1. Plan pracy
 2. Wiedza
 3. Ćwiczenia definicja
 4. Ćwiczenia diagnoza
 5. Ćwiczenia cel
 6. Ćwiczenia narzędzia
 7.  Podsumowanie wiedzy
 8. Technika mentalna

Korzyści ze spotkania:

 • Dowiesz się, czym dokładnie jest motywacja i jakie są jej części składowe
 • Dokonasz diagnozy swojego systemu motywacyjnego
 • Określisz swoje własne motywatory
 • Poznasz konsekwencje braku motywatora
 • Poznasz rolę bezczynności, niecierpliwości i zniechęcenia w procesie motywacji
 • Nabędziesz umiejętność motywowania siebie i osób z najbliższego otoczenia.