Mowa ciała

Aktualny Status
Nie Zakupiono
Cena
Subskrypcja
Rozpocznij...
Jest to zamknięta społeczność.

W codziennym funkcjonowaniu, do komunikowania się z otoczeniem używasz mowy werbalnej i niewerbalnej. Nie zawsze udaje ci się przekazać rozmówcy, to co chcesz rzeczywiście powiedzieć. Czasem nieświadomie wysyłasz komunikaty, które mogą być źle odebrane przez rozmówcę.

Zakres zajęć:

 1. Plan pracy
 2. Wiedza
 3. Ćwiczenia definicja
 4. Ćwiczenia diagnoza
 5. Ćwiczenia cel
 6. Ćwiczenia narzędzia
 7.  Podsumowanie wiedzy
 8. Technika mentalna

Korzyści ze spotkania:

 • Nauczysz się spójnie komunikować mową werbalną i niewerbalną 
 • Sprawdzisz, w jaki sposób komunikujesz, czy twój komunikat jest czytelny dla drugiej osoby
 • Sprawdzisz, czy potrafisz aktywnie słuchać swojego rozmówcy.