Oceny

Aktualny Status
Nie Zakupiono
Cena
Subskrypcja
Rozpocznij...
Jest to zamknięta społeczność.

Poczucie własnej wartości daje ci pewność siebie i przekonanie, że w każdej sytuacji, każdej pozycji zawsze masz swoją wartość. Wszystkie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, wpływające na poczucie własnej wartości są powiązane z ocenami i oczekiwaniami. Zaobserwowanie tego zjawiska jest najistotniejszym elementem dla dobrego samopoczucia.

Zakres zajęć:

 1. Plan pracy
 2. Wiedza
 3. Ćwiczenia definicja
 4. Ćwiczenia diagnoza
 5. Ćwiczenia cel
 6. Ćwiczenia narzędzia
 7.  Podsumowanie wiedzy
 8. Technika mentalna

Korzyści ze spotkania:

 • Dowiesz się jaki wpływ wywiera ocenianie na poczucie własnej wartości i pewność siebie
 • Przekonasz się, jak wygląda sytuacja, kiedy ty oceniasz innych, a jak, kiedy to ty jesteś oceniany.
 • Poznasz wybrane efekty, które prowadzą do zakrzywienia oceny.
 • Uwolnisz się od ocen, które mają niekorzystny na ciebie wpływ.