Pasja

Aktualny Status
Nie Zakupiono
Cena
Subskrypcja
Rozpocznij...
Jest to zamknięta społeczność.

Osobowość, to charakterystyczne dla każdego z nas właściwości myślenia, odczuwania i zachowania. Nie ma na świecie dwóch takich samych osób.  Każdy ma swój zestaw cech, które go określają. Na osobowość jednostki składają się wszystkie jej cechy. Owe cechy wynikają z jej zachowań. Niektóre wiążą się ze sposobem, w jaki dana osoba działa.

Zakres zajęć:

 1. Plan pracy
 2. Wiedza
 3. Ćwiczenia definicja
 4. Ćwiczenia diagnoza
 5. Ćwiczenia cel
 6. Ćwiczenia narzędzia
 7.  Podsumowanie wiedzy

Korzyści ze spotkania:

 • Poznasz jedną z najbardziej znanych teorii osobowości tzw. Wielką Piątkę
 • Zapoznasz się szczegółowo z cechami osobowościami tworzącymi tę teorię
 • Poznasz wpływ zespołu cech osobowości na twoje zachowanie
 • Dowiesz się jak można kształtować osobowość, by jej poszczególne cechy działały na twoją korzyść
 • Poznasz wybrane cechy osobowości
 • Uaktywnisz swoje cechy, aby śmiało poczuć i realizować swoje i świata wartości.