Przeznaczenie

Aktualny Status
Nie Zakupiono
Cena
Subskrypcja
Rozpocznij...
Jest to zamknięta społeczność.

Ludzie od wieków próbowali przewidzieć co ich spotka w życiu, jakie zdarzenia będą im towarzyszyć, czy ich los będzie szczęśliwy. Próbowali przewidzieć przyszłość i na różne sposoby ją zbadać. Wszystko to jest spowodowane brakiem pewności siebie i potrzebą poczucia bezpieczeństwa.

Zakres zajęć:

 1. Plan pracy
 2. Wiedza
 3. Ćwiczenia definicja
 4. Ćwiczenia diagnoza
 5. Ćwiczenia cel
 6. Ćwiczenia narzędzia
 7.  Podsumowanie wiedzy
 8. Technika mentalna

Korzyści ze spotkania:

 • Dowiesz się czym jest los
 • Dowiesz się czy i jaki masz wpływ na działania w twoim życiu
 • Poznasz pojęcie umiejscowienia kontroli odpowiedzialności i obwiniania
 • Zbudujesz plan swoich działań i stworzysz sam swój los.