Świadomość

Aktualny Status
Nie Zakupiono
Cena
Subskrypcja
Rozpocznij...
Jest to zamknięta społeczność.

Umysł każdej osoby działa na trzech poziomach, a każdy poziom to potencjał do wykorzystania przez człowieka. Pierwszym z poziomów, którymi należy się zająć jest umysł działający na poziomie świadomości. Nauka określa świadomość jako podstawowy stan psychiczny człowieka, w którym zdaje on sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak własne procesy myślowe oraz ze zjawisk zewnętrznych, takich jak procesy zachodzące w otoczeniu, oraz jest w stanie na nie reagować i nimi zarządzać.

Zakres zajęć:

 1. Plan pracy
 2. Wiedza
 3. Ćwiczenia definicja
 4. Ćwiczenia diagnoza
 5. Ćwiczenia cel
 6. Ćwiczenia narzędzia
 7.  Podsumowanie wiedzy
 8. Technika mentalna

Korzyści ze spotkania: 

 • Dowiesz się jak funkcjonuje twoja świadomość
 • Poznasz wpływ świadomego działania na twoje życie, aby uzyskać nowe możliwości 
 • Będziesz w stanie uświadomić sobie, jak wyglądałoby twoje życie bez świadomego działania
 • Przekonasz się, na ile świadomie działasz w różnych obszarach swojego życia 
 • Nauczysz się jak świadomie budować swoją rzeczywistość, aby skutki podjętych dział, które mogą się pojawić w przyszłości były przez ciebie znane i akceptowane
 • Wzmocnisz siebie jako świadomego potrzeb człowieka i rozpoczniesz budowanie modelu dla ich wdrażania
 • Ustalisz co jeszcze potrzebuje twoja świadomość abyś w pełni z jej zasobów mógł korzystać.