Szacunek

Aktualny Status
Nie Zakupiono
Cena
Subskrypcja
Rozpocznij...
Jest to zamknięta społeczność.

Kiedy kogoś szanujesz, poprzez swoje zachowanie potrafisz to wyrazić i zaakcentować. Szacunek wyraża się w gestach, postawie, słowach, które kierujesz do drugiego człowieka. Może wyrażać się nawet w spojrzeniu. Odwrotnością szacunku jest pogarda, która sprawia, że drugą osobę traktujesz z góry, jako kogoś mało ważnego, kogo nie warto poważać.

Zakres zajęć:

 1. Plan pracy
 2. Wiedza
 3. Ćwiczenia definicja
 4. Ćwiczenia diagnoza
 5. Ćwiczenia cel
 6. Ćwiczenia narzędzia
 7.  Podsumowanie wiedzy
 8. Technika mentalna

Korzyści ze spotkania:

 • Zgłębisz istotę szacunku
 • Poznasz efekty funkcjonowania szacunku i pogardy
 • Zdefiniujesz fundament godności
 • Dowiesz się jak skomponować szacunek z postawą asertywną
 • Uaktywnisz szacunek do samego siebie i do innych.