Wypalenie zawodowe

Aktualny Status
Nie Zakupiono
Cena
Subskrypcja
Rozpocznij...
Jest to zamknięta społeczność.

Tempo i intensywność życia zawodowego, praca w długotrwałym napięciu, stany lękowe, stres, a w konsekwencji wypalenie zawodowe, to zjawiska powodujące znaczące skutki zdrowotne, ekonomiczne i społeczne. Właściwa metoda ukierunkowana na rozwój osobisty i doskonalenie pracowników zwiększa odporność, zdolność radzenia sobie z negatywnymi emocjami i zjawiskami, wdraża w profilaktyczne modele zachowań. Wiedza merytoryczna w tej tematyce wpływa bezpośrednio na efektywność zawodową pracowników, ich kondycję zdrowotną oraz motywację i zaangażowanie.

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu:

 • znajomość przyczyn wpływających na pojawienie się wypalenia zawodowego,
 • nabycie umiejętności w zakresie rozpoznawania stresu zawodowego,
 • zdobycie metod i narzędzi pozwalających przeciwdziałać stresowi zawodowemu,
 • wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z wypaleniem zawodowym,
 • techniki radzenia sobie ze stresem i emocjami w pracy,
 • poprawa efektywności procesów w miejscu pracy,
 • wzrost motywacji i zaangażowania pracowników.

Dodatkowe korzyści:

 • indywidualnie przygotowany przez specjalistę program szkolenia dopasowany do Twoich potrzeb,
 • wsparcie merytoryczne zarówno w trakcie jak i po szkoleniu,
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej.

Szkolenie składa się z:

 • części teoretycznej (wykładu), gdzie prezentowana jest wiedza na temat wypalenia zawodowego i stresu w miejscu pracy. Uczestnicy dowiadują się jak rozpoznawać, przeciwdziałać oraz jakie są czynniki ryzyka wystąpienia zjawisk niepożądanych
  w miejscu pracy.

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Chcesz zadać dodatkowe pytania? Skontaktuj się ze mną! Udzielę odpowiedzi na nurtujące Cię pytania oraz zaproponuję dogodny termin szkolenia. Zapraszam!

PROGRAM KURSU:

Lekcja 1 Wypalenie zawodowe/ stres w miejscu pracy – czynniki ryzyka

Lekcja 2 Rozpoznanie niepożądanych zajwisk

Lekcja 3 Fazy i skutki wypalenia zawodowego/ stresu

Lekcja 4 Odbudowa odporności psychofizycznej