Zaufanie

Aktualny Status
Nie Zakupiono
Cena
Subskrypcja
Rozpocznij...
Jest to zamknięta społeczność.

Zaufanie jest emocją okazywaną ludziom, przedmiotom czy instytucjom.  Może być wzajemne.  Zaufanie jest wiarą w określone działania obiektu obdarzanego tym uczuciem. Główną tezą, którą stawia psychologia w kontekście zaufania jest założenie, iż podstawą, elementarnym składnikiem budowania zaufania do innych osób, wspólnot, zbiorowości, instytucji etc. jest posiadanie zaufania do samego siebie. (M. Makowski).

Zakres zajęć:

 1. Plan pracy
 2. Wiedza
 3. Ćwiczenia definicja
 4. Ćwiczenia diagnoza
 5. Ćwiczenia cel
 6. Ćwiczenia narzędzia
 7.  Podsumowanie wiedzy
 8. Technika mentalna

Korzyści ze spotkania:

 • Nabędziesz wiedzę na temat wpływu zaufania na działania i sytuacje w twoim życiu
 • Poznasz związek zaufania z poczuciem bezpieczeństwa
 • Odkryjesz, jak zaufanie do siebie i innych kształtuje twoje zachowania
 • Poznasz przyczyny i konsekwencje nieufności
 • Nauczysz się wzmacniać wiarę we własne możliwości
 •  Nabędziesz umiejętność budowania poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu.