Element I – MOJA TOŻSAMOŚĆ

Strona Główna >> Szkolenia >> Element I – MOJA TOŻSAMOŚĆ


Pierwszy element Neo Sea® wprowadzi Cię do przestrzeni swojego JA. Pomoże odkryć Twoje nieskończone możliwości, definiowane rozpoznanymi cechami osobowości i wartościami. Element Moje Ja, dostarczy Ci szerokiej wiedzy o sobie. Mając na uwadze, że procesy, które zachodzą w umyśle, mają niebagatelny wpływ na życie każdego człowieka, to właśnie na odkrywaniu potencjału i wprowadzaniu zmian poprzez poznanie i akceptację siebie skupimy się podczas pierwszych 8 spotkań elementu I.

No Courses Found!

Powitanie siebie

Korzyści ze spotkania:
• poznasz wewnętrznego przyjaciela
• doświadczysz pracy ze sobą
• uaktywnisz swoją wyobraźnię
• uświadomisz sobie wewnętrzna Ja

Oceny

Korzyści ze spotkania:
• dowiesz się jaki wpływ wywiera ocenianie na poczucie własnej wartości i pewność siebie
• uwolnisz się od ocen, które mają na Ciebie niekorzystny wpływ

Wewnętrzne dziecko

Korzyści ze spotkania:
• dowiesz się, jak uaktywnić twoje wewnętrzne dziecko i jak z nim rozmawiać
• poznasz cechy charakteryzujące dziecko oraz cechy osoby dorosłej
• skorzystasz z potencjału dziecka dla uaktywnienia nowego …

Osobowość

Korzyści ze spotkania:
• poznasz wpływ zespołu cech osobowości na Twoje zachowanie
• dowiesz się jak można kształtować osobowość
• uaktywnisz swoje cechy, aby śmiało poczuć i realizować swoje i świata wartości

Pasja

Korzyści ze spotkania:
• odkryjesz na nowo swoje pasje
• dowiesz się jak czerpać korzyści z pasji
• nauczysz się komponować pasje z obowiązkami życia codziennego

Talenty

Korzyści ze spotkania:
• dokonasz analizy własnych talentów
• nauczysz się wykorzystywać potencjał płynący z talentów
• dowiesz się jak zarządzać swoimi talentami,
• uaktywnisz talenty narzędziami Neo Sea ®

Ciało

Korzyści ze spotkania:
• dowiesz się w jakim stopniu dbałość o swoje ciało jest równie ważna jak dbałość o umysł
• dowiesz się, jakie maski przybierasz
• dokonasz autodiagnozy wpływu świadomości swojego ciała …

Samoakceptacja

Korzyści ze spotkania:
• dowiesz się, dlaczego często sam siebie nie akceptujesz
• poznasz wpływ braku samoakceptacji na Twoje interakcje z otoczeniem
• uaktywnisz doskonały poziom akceptacji dla siebie samego