Element III – SAMOKREACJA I DZIAŁANIA

Strona Główna >> Szkolenia >> Element III – SAMOKREACJA I DZIAŁANIA


Element III zaprasza Cię do zdefiniowania dróg, którymi podążasz każdego dnia, aby podjąć konieczne działania i poczuć płynącą z nich radość i spełnienie. Pierwsza droga to droga Twojego życia osobistego, druga – Twojej profesji.  Dzięki ich rozpoznaniu – wyrażenie siebie, działanie, organizacja staje się niezmiernie łatwa, a wręcz oczywista.
Element – Ja w działaniu uaktywnia w sposób naturalny motywację i koncentrację, tak potrzebne do realizacji zadań. W konsekwencji pojawia się satysfakcja z uzyskanych osiągnięć, dająca człowiekowi jeszcze więcej energii do realizacji nowych celów w zgodzie z tym, co wyznaczone zostało na drogach życia. Wiedza Elementu III budzi do działania, pomaga zrozumieć źródło naszej siły i, co najważniejsze, uaktywnia ją.

No Courses Found!

Misja i wizja osobista

Korzyści ze spotkania:
• dowiesz się, jakie czynniki mają wpływ na umiejętność sprecyzowania w życiu dorosłym wizji i misji osobistej
• dokonasz diagnozy, na ile twoja misja jest już skrystalizowana, co daje …

Misja i wizja w profesji

Korzyści ze spotkania:
• określisz swoją wizję zawodową 
• zbudujesz swoją misję zawodową
• ustalisz zawodowy cel w swoim życiu
• uaktywnisz misję i wizję zawodową na swojej osi czasu

Wyrażanie siebie

Korzyści ze spotkania:
• dowiesz się jak spójność mowy ciała i mowy werbalnej wpływają na wyrażanie siebie
• dowiesz się jak zachować indywidualizm w wyrażaniu siebie
• poznasz sposoby wyrażania kobiecości
• poznasz sposoby …

Działanie

Korzyści ze spotkania:
• poznasz definicje wyzwania i ryzyka, aby lepiej rozpoznawać swoje odczucia
• uzupełnisz swoją wiedzę o dokładne informacje dotyczące działania
• dowiesz się, kiedy działanie jest wyzwaniem, a kiedy problemem

Organizacja

Korzyści ze spotkania:
• uzyskasz dużo czasu wolnego dla siebie
• zaznajomisz się z metodami zarządzania czasem i schematem Eisenhowera
• uświadomisz sobie także, jak ważna w planowaniu jest perspektywa czasowa

Motywacja

Korzyści ze spotkania:
• poznasz konsekwencje braku motywatora
• poznasz rolę bezczynności, niecierpliwości i zniechęcenia w procesie motywacji
• nabędziesz umiejętność motywowania siebie i osób z najbliższego otoczenia.

Koncentracja

Korzyści ze spotkania:
• nabędziesz informacje dotyczące stanu beta i jak osiągnąć w nim doskonałe poczucie 
• nauczysz się rozpoznawać i reagować na czynniki zewnętrzne, które bezpośrednio wpływają na twój stan skupienia …

Satysfakcja

Korzyści ze spotkania:
• sprawdzisz, jak komponują się twoje działania z jedną z teorii szczęścia
• sprawdzisz, czy czerpiesz z życia według filozofii eudajmonistycznej czy hedonistycznej
• przeanalizujesz swój własny poziom satysfakcji