Element IV – ZARZĄDZANIE EMOCJAMI

Strona Główna >> Szkolenia >> Element IV – ZARZĄDZANIE EMOCJAMI


Każdej chwili Twojego życia towarzyszą emocje i to one będą motywem przewodnim kolejnego modułu kursu. Emocje i uczucia często definiują Twoje zachowania, zaszywają się w Twoich reakcjach, wyrażają Ciebie. Znajomość zagadnień, związanych z tym obszarem Twojego życia, jest niezbędna w budowaniu siebie i kształtowaniu świadomej postawy. Element IV pomoże Ci rozpoznać źródła emocji i odkodować ich najważniejszą istotę pojawienia się w życiu każdego człowieka. Nauczy Cię jak nimi zarządzać zarówno w środowisku pracy, jak i w rodzinie, a nawet jak wybaczyć sobie czy innym. Pozwoli na kolejnym etapie poznawania siebie zharmonizować odczucia, wprowadzając spokój i dystans – tak potrzebne do pozostawania w zdrowiu.

No Courses Found!

Zachowania instynktowe

Korzyści ze spotkania:
• poddasz analizie pytanie, czy należy w życiu kierować się instynktem czy może raczej intuicją
• poznasz rodzaje instynktu, które być może czasem tobą kierują
• sprawdzisz czy częściej kierujesz …

Świat emocji i uczuć

Korzyści ze spotkania:
• poznasz własne źródła powstawania emocji
• poznasz sytuacje, które wywołują emocje
• uaktywnisz wspierające ciebie źródła emocji. 

Odkodowywanie emocji i uczuć

Korzyści ze spotkania:
• określisz jakie informacje mają dla ciebie twoje emocje 
• ustalisz swoją otwartość na przyjęcie informacji płynącej z zapisu 

Dynamika uczuć i emocji

Korzyści ze spotkania:
• ustalisz plan nowych możliwości w procesie zmian
• nauczysz się samodzielnie modyfikować i wpływać na odczuwane przez ciebie emocje
• poznasz wpływ otoczenia na kształtowanie stanów emocjonalnych i konsekwencje, …

GRANICE W EMOCJACH

Korzyści ze spotkania:
• zgłębisz temat umiejętnego zarządzania emocjami
• poznasz istotę inteligencji emocjonalnej
• zdefiniujesz własne emocje i sposób ich odczuwania

ZARZĄDZANIE EMOCJAMI

Korzyści ze spotkania:
• dokonasz analizy przynależności emocji
• nauczysz się rozdzielności emocji własnych i innych
• przeprowadzisz diagnozę własnych granic w emocjach 

Emocje w rodzinie

Korzyści ze spotkania:
• prześledzisz emocjonalną historię twoich rodziców, dziadków, a może i pradziadków
• przeprowadzisz diagnozę emocji panujących w twojej rodzinie od pokoleń

Wybaczenie

Korzyści ze spotkania:
• poznasz elementy procesu wybaczania
• dokonasz diagnozy własnej zdolności wybaczania
• dowiesz się, kiedy uczysz się wybaczać i dlaczego powinieneś to robić