Element V – SPRAWNA KOMUNIKACJA

Strona Główna >> Szkolenia >> Element V – SPRAWNA KOMUNIKACJA


Prostota w wyrażaniu siebie to bycie zrozumianym przez siebie i innych. Umiejętność czytelnej komunikacji kryje w sobie Element V. Pozwoli on Tobie na odkrycie, czym jest dobra komunikacji, czyli w jaki sposób opowiadać i słuchać.  Na etapie V Elementu, kiedy już wiesz, co jest dla Ciebie ważne na bazie wcześniejszych Elementów, postanawiasz i pozwalasz sobie wyrazić siebie i swoje potrzeby przed światem. Jednocześnie koniecznym staje się zrozumienie, na jakim etapie jest świat i co on ma Tobie do zakomunikowania. W tej pięknej rozmowie ze światem określasz cel i rozumiesz, co ma jeszcze do powiedzenia Twoje ukochane ego. Sprawdzasz, co jest Twoje, a co przypadkiem podejrzałaś lub podejrzałeś u „sąsiada” i tylko na pozór dobrze wyglądało. Przywołujesz tylko to, co pozostaje w zgodzie z Tobą i wynika z etapów poznania siebie z poprzednich Elementów. Wszystko po to, aby stać się w pełni decyzyjnym i swoją doskonałą mową ciała przedstawić to światu, zachowując do niego szacunek i akceptację jego potrzeb. Element V daje przestrzeń do zastosowania asertywności, która w tym przypadku płynie z serca, a jej motorem jest prawdziwa potrzeba bycia autentycznym w wyrażeniu siebie. 

No Courses Found!

Dobra komunikacja

Korzyści ze spotkania:
• poznasz siłę komunikatu niewerbalnego
• uaktywnisz proces komunikowania w zgodzie z sobą samym.
• dowiesz się jakie czynniki wpływają negatywnie na odczyt komunikatów przez odbiorców

Odpowiadam i słucham

Korzyści ze spotkania:
• dowiesz się, jak odczytywać informacje pochodzące od twojej nadświadomości, intuicji
• określisz, czy korzystasz z podpowiedzi intuicji i czy jej ufasz
• poznasz konsekwencje życia w świecie, w którym …

Cel

Korzyści ze spotkania:
• nauczysz się definiować cel
• poznasz powody zniechęcenia przy realizacji celów
• przeanalizujesz korzyści płynące z realizacji wyznaczanych celów
• poznasz metody eliminacji ryzyka

Ego

Korzyści ze spotkania:
• poznasz przyczyny takiego stanu rzeczy 
• sprawdzisz, jaki wpływ (destruktywny i budujący) ma twoje ego na twoje działanie
• dokonasz analizy, w jakich sytuacjach ego kontroluje twoje zachowanie

Decyzyjność

Korzyści ze spotkania:
• poznasz znaczenie świadomości własnych potrzeb w podejmowaniu decyzji
• dowiesz się jaki wpływ na umiejętność podejmowania decyzji mają twoje doświadczenia z dzieciństwa
• dokonasz analizy sposobu, w jaki ty …

Mowa ciała

Korzyści ze spotkania:
• nauczysz się spójnie komunikować mową werbalną i niewerbalną 
• sprawdzisz, w jaki sposób komunikujesz, czy twój komunikat jest czytelny dla drugiej osoby
• sprawdzisz, czy potrafisz aktywnie słuchać swojego …

Stawianie granic

Korzyści ze spotkania:
• poznasz istotę stawiania granic
• dokonasz analizy przypadków budowania i burzenia granic
• zdefiniujesz swoje granice

Asertywność

Korzyści ze spotkania:
• poznasz pojęcie asertywności w koncepcji Neo Sea®
• poznasz prawa asertywności
• sprawdzisz, jaki jest twój poziom asertywności