Element VI – TWORZĘ RZECZYWISTOŚĆ

Strona Główna >> Szkolenia >> Element VI – Tworzę rzeczywistość


W obliczu świadomych decyzji i po zakomunikowaniu ich światu nadchodzi w elemencie VI czas na tworzenie, zmaterializowanie tego, co było dotąd w Twoim świecie pragnień i marzeń.  Teraz możesz skutecznie wdrażać życiowe zadania, z powodzeniem je realizować, dodatkowo zasilając je swoją pasją. Taka konfiguracja życia nadaje mu sens i pozwala Tobie osiągać stan człowieka spełnionego. Pozwalasz sobie z tego korzystać, a Element VI uaktywnia w Tobie nowe nawyki potrzebne do tworzenia nowej rzeczywistości. Świadomość doskonale połączona z podświadomością i nadświadomością porządkują myśli i procesy tworzenia. Twoja kreatywność w połączeniu z energią świata twarzą to, co dla Ciebie i świata wyjątkowe, a Ty możesz czerpać spełnienie z każdej chwili dnia i nocy.

No Courses Found!

Pomysły do zrealizowania

Korzyści ze spotkania:
• Dowiesz się co może być celem
• Nauczysz się definiować cel
• Poznasz powody zniechęcenia przy realizacji celów

Odwaga

Korzyści ze spotkania:
• Dowiesz się skąd bierze się opór
• Nauczysz się minimalizować wpływ oporu na twoje działania
• Uaktywnisz drogę łatwiejszego osiągania celów

Mechanizmy poznania i tworzenia

Korzyści ze spotkania:
• Poznasz istotę procesów poznawczych oraz ich rodzaje, aby świadomie poznawać świat czerpiąc z pozyskanych informacji jeszcze więcej 
• Dowiesz się jak Neo Sea® systematyzuje procesy poznawcze i jak …

Nawyki

Korzyści ze spotkania:
• Pozyskasz wiedzę, która pomoże ci ustalić z jakich nawyków korzystasz w różnych obszarach twojego życia 
• Poznasz źródło powstawania nawyków jako tzw. programy oraz umiejętność ich zmiany
• Nauczysz …

Świadomość

Korzyści ze spotkania:
• Dowiesz się jak funkcjonuje twoja świadomość
• Poznasz wpływ świadomego działania na twoje życie, aby uzyskać nowe możliwości 
• Wzmocnisz siebie jako świadomego potrzeb człowieka i rozpoczniesz budowanie modelu …

Podświadomość

Korzyści ze spotkania:
• Poznasz schemat działania twojej podświadomości
• Nauczysz się definiować zachowania podświadome
• Dowiesz się, dlaczego tak wiele procesów zachodzi automatycznie

Nadświadomość

Korzyści ze spotkania:
• Zapoznasz się z zasobami pochodzącymi z twojej nadświadomości
• Dowiesz się jaką rolę odgrywa nadświadomość w twoim życiu
• Zyskasz nową perspektywę w pokonywaniu trudności

Kreatywność

Korzyści ze spotkania:
• Obudzisz własną kreatywność oraz dziecięcą ciekawość na nowe rozwiązania
• Dowiesz się, co wpływa na rozwój twojej kreatywności, ale też co ją ogranicza
• Nauczysz się dostrzegać możliwości